Scouts & Gidsen Essen-Heikant

Scouting, da's durven!

Heropstart fysieke activiteiten voor kapoenen en kawellen

Lieve ouders en leden,


Ondertussen zijn we een aantal weken verder na onze moeilijke beslissing om onze fysieke scoutswerking gedurende 3 weekends ook voor de jongste takken stop te zetten.


En we hebben goed nieuws! Hoewel het coronavirus uiteraard nog niet het land uit is, is de situatie toch weer wat verbeterd. We beseffen bovendien ook maar al te goed dat onze leden een enorme nood hebben aan samenspelen. We hebben dan ook na onderling overleg besloten om de kapoenen en kawellen vanaf deze zondag weer (op verschillende uren) te ontvangen op ons scoutsterrein!! 🤗🥰 

(Meer info over de activiteiten en uren vinden jullie zoals gewoonlijk terug in de maandprogramma’s)


We willen jullie nogmaals bedanken voor al jullie steun en vertrouwen in ons! En we zullen er dan ook alles aan doen om de fysieke activiteiten in een zo veilig mogelijke scoutsomgeving te laten plaatsvinden met extra aandacht voor spelen in openlucht en hygiëne 🧼🧴


Verder vragen we ook aan alle ouders om (net zoals de leiding) ons scoutsterrein steeds te betreden met een mondmasker 😷, waakzaam te blijven voor ziektesymptomen en rekening te houden met de deelnamevoorwaarden voor activiteiten:

- Wie ziek is of binnen de 3 dagen voor de activiteit ziektesymptomen vertoonde, mag niet deelnemen aan de activiteit.

- Wie tot een risicogroep behoort, mag deelnemen aan de activiteit mits toestemming van de ouders, voogd of huisarts. Mensen met een (chronische) ziekte mogen deelnemen als hun ziekte onder controle is door medicatie (bv. bij astma).


Ook onze takken met +12-jarigen laten we niet in de steek! Voor hen blijft de leiding het onderste uit de kan halen om met elkaar verbonden te blijven door een leuk alternatief aanbod te voorzien. 💪


Dikke kussen van de leiding en tot snel! 💚


Marijke Goosen op 19/11/20

Fysieke scoutsactiviteiten 'on hold' t.e.m. 15 november

Allerliefste leden, ouders, sympathisanten en al wie dit bericht te lezen krijgt:


Leiding zijn, houdt soms ook in dat je moeilijke keuzes moet maken. Keuzes waar je zelf liever niet voor komt te staan, maar die genomen moeten worden in teken van een groter belang. Dit is wat wij nu moeten doen, aangezien jeugdverenigingen vrij mogen beslissen of ze al dan niet fysieke activiteiten blijven organiseren onder de gekende maatregelen. 


Wij hebben er als leidingsploeg dan ook samen voor gekozen om tijdelijk geen fysieke activiteiten meer te organiseren. Dit minstens voor de komende 2 weken (t.e.m. 15 november), in lijn met de sluiting van de scholen, waarbij we overschakelen op leuke en veilige alternatieven per tak. Daarna evalueren we hoe we het verder gaan aanpakken. Dus neen, we laten jullie zeker niet los. Integendeel, we bundelen onze creatieve en vindingrijke krachten samen om het doel van iedere jeugdvereniging, het betrekken en plezieren van zoveel mogelijk kinderen, maximaal waar te kunnen maken.


De komende periode gaat iedere burger enorm zijn of haar best doen om fysieke contacten te minimaliseren. Het is nu meer dan ooit duidelijk dat dit nodig is. Ook wij willen als scouts hierbij ons steentje bijdragen en een voorbeeldfunctie opnemen om geen mogelijke extra besmettingen in de hand te werken. Dit doen we niet zozeer voor onszelf, maar vooral uit bescherming voor al onze geliefden en dus ook voor jullie. Zodat we snel weer samen kunnen zijn. Want ook deze tweede lockdown krijgt ons als scouts en gidsen niet klein. ‘t Zal wel zijn!


(Hou voor de uitwerking van de alternatieve activiteiten zeker de maandprogramma’s en mailboxen in de gaten!) 


Een stevige, warme, virtuele knuffel en onwijs veel liefde van ons naar jullie toe!


Leidingsploeg Scouts en Gidsen Essen-Heikant


Marijke Goosen op 01/11/20

code rood

Beste leden en ouders


Aangezien er nieuwe maatregelen zijn moeten ook wij weer aanpassen.

 

We schakelen met de scoutswerking per direct over naar code rood. Dit wil zeggen dat alle activiteiten zo veel als mogelijk buiten zullen doorgaan. In alle groepen met leden van +12 (jonggivers en givers) draagt iedereen een mondmasker als de afstand van 1,5m niet bewaard kan worden, ook buiten! Alle jonggivers en givers hebben dus een mondmasker bij tijdens de scoutsactiviteiten. Alle leiding, zowel bij de groepen van -12 (kapoenen en kawellen) als bij de groepen van +12 (jonggivers en givers), draagt gedurende heel de activiteit een mondmasker indien de nodige afstand niet bewaard kan worden.


Enkel de groepen van - 12 (kapoenen en kawellen) hebben nog fysiek activiteit. Alle leiding van deze takken zal steeds een mondmasker dragen gedurende heel de activiteit. 

Voor de andere takken (jonggivers en givers) zullen er zo veel als mogelijk alternatieve activiteiten voorzien worden, online of activiteiten die je op jezelf kan doen.

 

Vanaf november geldt de aangepaste uurregeling zoals reeds vermeld, enkel voor de jongste takken dus.


We houden de moed er in,  ’t Zal wel zijn!

 

Stevige linker elleboog,

De leidingsploeg

Seppe Willeme op 24/10/20

Wekelijkse scoutswerking

Beste ouders en leden,

 

Onze scoutswerking is uiteraard zoals die van anderen gebonden aan de geldende coronamaatregelen. We vragen dan ook om steeds met de volgende zaken rekening te houden:


1. Afwijkingen in uren of activiteiten zijn telkens mogelijk, maar deze zullen steeds duidelijk en tijdig gecommuniceerd worden via onze website, Facebookpagina (https://www.facebook.com/scoutsengidsenheikant) en/of mail.


2. De scoutswerking bevindt zich momenteel in code geel: dit wil zeggen dat alle activiteiten (zowel binnen als buiten) in bubbels van maximum 50 personen (inclusief leiding) georganiseerd mogen worden. Iedere tak vormt dus een bubbel met hun takleiding (zoals op kamp). Om een mengeling tussen bubbels te vermijden, zullen de leden van iedere tak aan het begin van hun activiteit steeds op een vaste plaats op ons scoutsterrein verzamelen (tenzij anders aangegeven in het maandprogramma, bij bijvoorbeeld een activiteit op verplaatsing). Op het terrein hangen ook verschillende gekleurde vlaggen, om nog beter duidelijk te maken welke tak waar verzamelt.

  • Kapoenen: op het grasveldje bij de luifel (gele vlag)
  • Kawellen: voor de fietsenstalling aan de ingang van de schelpheuvelstraat (groene vlag)
  • Jonggivers: bij de vuurplaats voor de box (rode vlag)
  • Givers + jins: bij de vlaggenmast voor het lokaal (blauwe vlag)
3. Aan alle ouders vragen we vanzelfsprekend om steeds de nodige afstand met anderen te bewaren (of een mondmasker te dragen bij het afzetten van je kind) en zelf niet heel het terrein te betreden. Laat je kind zelf naar de juiste verzamelplek gaan. De leiding zal de leden hierbij helpen. 

Ondanks deze afspraken zullen we er opnieuw alles aan doen om er samen met jullie een topjaar van te maken. ’t Zal wel zijn!

 

Tot zondag!

 

Marijke Goosen op 04/09/20

Bagage ophalen

Update uitladen van de camion: alle bagage van de leden ligt inmiddels klaar op het scoutsterrein om vanavond opgehaald te worden!
Marijke Goosen op 14/07/20

Aankomst bussen

Beste ouders

De bussen van de kapoenen, kawellen en jonggivers zijn rond 13u40 vertrokken. De geschatte aankomsttijd voor deze groepen in Essen is dan ook tussen 17u en 17u30.

De bus van de givers is wat later vertrokken en zal tussen 17u30 en 18u aankomen.

Tot straks!
Marijke Goosen op 14/07/20

Terugkomst kamp

Beste ouders

De camion wordt verwacht aan te komen aan het kampterrein om 15:00. We verwachten dus de bagage uit te kunnen laden rond 20:00. We zullen meer laten weten naarmate er duidelijkheid is van de exacte aankomst.

We zullen de bagage verspreiden en over het terrein per tak op afstand leggen. Zo kan u alles van uw kinderen verzamelen zonder andere tassen aan te hoeven raken. Dit dient ook te gebeuren met een mondmasker zoals tijdens het afzetten van de bagage.

- De bagage van de kapoenen zal in het bosje tegen het Zwartven liggen (over het pad t.o.v. het lokaal),
- de kawellen zullen van de box uit in de richting van het paviljoen verspreid zijn (ongeveer in het midden van het terrein),
- de jonggivers zullen bij de fietsenstalling bij de ingang langs de Schelpheuvelstraat liggen,
- de givers zullen bij het lokaal op het grasveldje (samen met de fiets) liggen.

De bussen zullen vertrekken om 13:00, er wordt geschat om 16:30 aan de opgegeven punten aan te komen. Dit is bij het kleuterschooltje voor de kapoenen, voor het paviljoen in de Korte Leemstraat voor de kawellen, in de Velodreef bij de scouts voor de jonggivers en in de Leemstraat tegen de Schelpheuvelstraat voor de givers. Bij het ophalen begint u bij het jongste lid en haalt u tak per tak uw kinderen verder op (zoals aangegeven in het algemene corona kampboekje). U blijft bij de auto en houdt onderling afstand. Wanneer uw kind aankomt bij u, heeft het de bubbel verlaten en kan het niet meer terug.

Wij hebben van ons kamp genoten en nemen weer veel leuke herinneringen mee naar huis!

Tot vanavond!

Scouts en Gidsen Essen-Heikant
Wout Van De Wiel op 14/07/20

Scoutskamp juli 2020

Beste scoutsvrienden

 

Joehoe, eindelijk is het zover: we mogen op kamp gaan dit jaar!

 

We moeten wel enkele maatregelen volgen, wat ervoor zorgt dat we nu intensief aan de voorbereiding van het kamp werken. Aangezien we nog maar een dikke maand hebben om een fantastisch kamp aan onze leden voor te schotelen, is het belangrijk dat we zo snel mogelijk over alle nodige informatie beschikken. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig!

 

Allereerst hebben we expliciete toestemming (!) nodig van de ouders voor ELKE deelnemer. Daarom vragen we jullie om elk lid APART in te schrijven via het voorziene inschrijvingsformulier (https://forms.gle/5jkpsew2v2sGzV7P9) vóór 1 JUNI. Hier zal ook jullie expliciete toestemming gegeven moet worden. Dus ook als jullie reeds gemeld hadden dat jullie kind meegaat, dienen jullie dit opnieuw te doen. 

 

We hebben deze informatie zo snel mogelijk nodig omdat we op basis van de inschrijvingen onze contact bubbels gaan vormen die gedurende het gehele kamp van toepassing zijn. Dit zijn aparte bubbels van maximum 50 personen (waaronder leden en leiding) die enkel met elkaar in nauw contact mogen komen. Concreet houdt dit in dat de personen binnen eenzelfde bubbel samen zullen eten, slapen en spelen en de afstandsregels met mensen uit andere bubbels zo strikt mogelijk moeten opvolgen. 

 

Vanzelfsprekend gaat dit ook gevolgen hebben op hoe we het inladen van de camion (zondag 28 juni), ophalen van jullie kinderen enzovoort moeten organiseren. Hierover volgt later nog meer informatie. Wel zouden we willen vragen om deze dag vrij te houden. Een deel van onze leiding heeft nog examens na die datum, dus we zullen zeker voldoende helpende handen nodig hebben. 

 

We willen jullie eveneens op voorhand vragen om broers en zussen uit verschillende takken erop voor te bereiden dat zij hoogstwaarschijnlijk gescheiden zullen worden door een contact bubbel en de gevolgen hiervan ook moeten respecteren op kamp. Het delen van materiaal is onmogelijk en dient dus ook echt apart bij de correcte persoon ingeladen te worden. 

 

Verder moeten we op kamp de nodige hygiënemaatregelen volgen. Voorzie bijvoorbeeld voldoende keukenhanddoeken, eventueel reserve bestek, … Hoewel nauw contact binnen eenzelfde bubbel toegelaten is, moeten deze spullen persoonlijk gebruikt worden!

 

Ten slotte zijn er nog enkele zaken waarmee rekening gehouden moet worden bij ziekte. Indien iemand ziek (losstaand van corona of niet) is, tot 5 dagen vóór het kamp OF tijdens het kamp, dan kan deze persoon niet deelnemen. Bij het ziek vallen op kamp dient deze persoon opgehaald te worden. Ook moet worden vermeden om binnen eenzelfde week naar verschillende activiteiten (bv. speelpleinen, sportkamp, scoutskamp enz.) te gaan. Hoe minder tijd er immers plaatsvindt tussen verschillende activiteiten die eenzelfde persoon onderneemt, hoe meer kans dat hij of zij het virus zich kan verspreiden. Bovendien kan iemand die tot een risicogroep behoort niet mee op kamp gaan. Een arts kan hierover een beslissing nemen.

 

In bijlage of via deze link vindt u nog eens een kort overzicht van wat u moet weten over jeugdactiviteiten deze zomer. We willen jullie verzoeken om deze regels zeker ook even op voorhand met jullie kind door te nemen.

 

Voor de betaling van het kampgeld geven we jullie graag wat meer ruimte, dit mag ten laatste nog de dag van het camion inladen (zondag 28 juni) overgeschreven worden op het rekeningnummer BE41 7512 0426 9310 met mededeling ‘VOORNAAM ACHTERNAAM-TAK-KAMP 2020’. We geven jullie nog even een overzicht van de kampgelden per tak:

  • Kapoenen: 75 euro
  • Kawellen: 105 euro (opgelet: een klein bedrag voor de busrit zal hier later nog aan toegevoegd worden!)
  • Jonggivers: 158 euro

 

Het kampgeld voor de givers en jins moet op hun persoonlijke takrekening worden overgeschreven, maar de informatie hierover zal de takleiding zelf met de ouders van deze leden communiceren. We vragen hierbij om wat geduld te hebben, aangezien deze kampen noodgedwongen aangepast moeten worden en de kampgelden dus waarschijnlijk ook.

 

Gelieve ook de medische fiche aan te vullen op de Groepsadmin. Dit zal waarschijnlijk een geupdate formulier zijn, waar iedereen nog eens door zal moeten gaan. Wanneer (en of) de geupdate versie van Scouts & Gidsen Vlaanderen online komt, weten we nog niet exact. We zullen jullie hiervan zeker op de hoogte brengen.

 

Indien er vragen zijn kan u ons bereiken via groepsleiding@scoutsengidsenheikant.be, de e-mail adressen per tak of kan u ons bellen (groepsleiding en takverantwoordelijken staan op de website). Onze excuses indien we niet direct kunnen reageren. We moeten de organisatie van het kamp ook combineren met examens die ondertussen begonnen zijn. Ondanks deze hectische periode met noodgedwongen aanpassingen zullen we ons uiterste best doen om alles in goede banen te leiden en er weer een schitterend kamp van te maken!

 

Stevige linker aan de eerste 23 leden (😉)

De leidingsploeg

Scouts & Gidsen Essen-Heikant

Wout Van De Wiel op 24/05/20
Over ons

Wij zijn een scoutsgroep voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar. Wij bestaan sinds 1973 en onze lokalen bevinden zich bij het Paviljoen te Essen-Heikant. Wij houden van leuke spellen, de wildernis verkennen en uiteraard koken op echte vuren. Iedereen is welkom!

Je kan ons komen bezoeken op het volgende adres:

Scouts en Gidsen Heikant
Velodreef 69a
B-2910 Essen

keyboard_arrow_up