Terugtrekken lidgeld en kampgeld via CM of de Voorzorg

Christelijke Mutualiteit

Zij komen tegemoet in de kosten voor lidgelden, abonnementen en deelnamekosten, in totaal tot 25 euro per persoon per jaar.
Uw cm voordeel
Voor het lidmaatschap van een jeugdbeweging en/of de deelname aan een vakantiekamp geeft de CM een tegemoetkoming van 15 euro per jaar.
Voorwaarden
Deze tegemoetkoming geldt tot en met 24 jaar.
Wat te doen?
Een aanvraag tot tegemoetkoming gebeurt aan de hand van een kopie van de lidkaart van de jeugdbeweging of van het rekeninguittreksel met de betaling van het lid- of kampgeld. Kleef altijd een gele klever op de kopie en bezorg die via een CM-brievenbus.

De Voorzorg

Een tegemoetkoming van maximum 20 euro per kalenderjaar op het lidgeld van de jeugdbeweging.
Voor wie?
Voor jongeren jonger dan 30 jaar die aangesloten zijn bij een erkende jeugdbeweging.
Voorwaarden
- De bijdragen ‘aanvullende verzekering’ betaald hebben.
- Jonger zijn dan 30 jaar.
Belangrijk: deze tegemoetkoming maakt deel uit van het pakket “Vrijetijdsbestedingen”. Alle leden jonger dan 30 jaar kunnen hierop aanspraak maken. Voor één of meerdere tegemoetkomingen binnen dit pakket ontvangt u maximum 30 euro per persoon per jaar.
Wat te doen?
De tegemoetkoming wordt betaald op basis van een attest afgeleverd door het ziekenfonds en ingevuld door de jeugdbeweging.
keyboard_arrow_up